doanh nghiệp giải thể

92,2% doanh nghiệp giải thể của tháng 8 là công ty quy mô nhỏ

92,2% doanh nghiệp giải thể của tháng 8 là công ty quy mô nhỏ

VTV.vn - Trong tháng 8 có tới 7.146 doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng trên tổng số 7.754 doanh nghiệp giải thể.