đồng bào dân tộc thiểu số

Tín dụng "đen" hoành hành tại Lâm Đồng

Tín dụng "đen" hoành hành tại Lâm Đồng

VTV.vn - Bức tranh ngột ngạt nợ nần đang bao trùm tại một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tín dụng "đen" hoành hành ở các vùng nông thôn Lâm Đồng.