động lực tăng trưởng

Chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI

Chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI

VTV.vn - Các rủi ro từ những cuộc chiến thương mại với chính sách bảo hộ đang có tác động ngày một rõ đến các doanh nghiệp FDI, đặc biệt đối với lĩnh vực điện tử