dữ liệu cá nhân

Anh tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân

Anh tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân

VTV.vn - Việc áp mức tiền phạt ở khung cao nhất cho thấy quan điểm nhà chức trách Anh coi vụ bê bối lộ dữ liệu người dùng của Facebook và Cambridge Analytica nghiêm trọng đến đâu.