duyên hải miền Trung

Các tỉnh duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2018

Các tỉnh duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2018

VTV.vn - Với 968.5 điểm, tỉnh Khánh Hòa đã giành vị trí thứ nhất trong Cụm thi đua Duyên hải miền Trung năm 2017 và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ.