Emilia Clarke

Đây là cách "mẹ Rồng" Emilia Clarke chia tay Game of Thrones

Đây là cách "mẹ Rồng" Emilia Clarke chia tay Game of Thrones

VTV.vn - "Mẹ Rồng" Emilia Clarke sẽ làm một điều bất ngờ để đánh dấu sự kết thúc của loạt phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền).