Giá trị thương hiệu

3 nhà mạng lớn nằm trong Top 10 thương hiệu trị giá nhất Việt Nam năm 2017

3 nhà mạng lớn nằm trong Top 10 thương hiệu trị giá nhất Việt Nam năm 2017

VTV.vn - Brand Finance công bố, Top 10 thương hiệu đã tạo nên tới 68% giá trị thương hiệu của Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam tương đương với 7,728 tỷ USD.