giải phóng mặt bằng

Quy hoạch "treo" - Chuyện dài kỳ cần sự quyết tâm để giải quyết

Quy hoạch "treo" - Chuyện dài kỳ cần sự quyết tâm để giải quyết

VTV.vn - Câu chuyện giải quyết những dự án treo hiện nay cần sự quyết tâm một cách mạnh mẽ từ chính quyền địa phương.