Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế ở Việt Nam

-Thứ sáu, ngày 29/08/2014 06:39 GMT+7

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Tổ chức tốt Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Sinh học trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Sinh học và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

Thời gian dự kiến tổ chức trong 8 ngày (từ ngày 17-24/7/2016), tại thành phố Hà Nội. Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 được thực hiện từ các nguồn: ngân sách Nhà nước; lệ phí đóng góp của các đoàn tham dự; tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.

Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 (Ban Chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực.

Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 có các nhiệm vụ: phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức IBO 2016; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 theo Đề án đã được phê duyệt; chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành và phối hơp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi thực hành IBO 2016...

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Sinh học Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức IBO 2016; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IBO 2016, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật...

Bộ Tài chính xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IBO 2016 theo yêu cầu, nội dung và đặc thù của việc tổ chức IBO 2016, thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật; bố trí đủ, kịp thời kinh phí tổ chức thực hiện IBO 2016; thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức IBO 2016 theo quy định.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tham gia ý kiến giúp Trưởng Ban chỉ đạo và Ban tổ chức IBO 2016 xây dựng, triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến việc tổ chức IBO 2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức IBO 2016 xây dựng, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh, thành viên các đoàn tham dự IBO 2016; thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về IBO 2016.

Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức IBO 2016.

Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn-vệ sinh thực phẩm phục vụ IBO 2016.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, Ban Tổ chức IBO 2016 xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng,... và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức IBO 2016 trong phạm vi địa bàn quản lý.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức IBO 2006 và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về IBO 2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo TTXVN

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước