Hiệu ứng domino

Chính sách giảm thuế tại Mỹ ảnh hưởng thế nào đến đầu tư quốc tế?

Chính sách giảm thuế tại Mỹ ảnh hưởng thế nào đến đầu tư quốc tế?

VTV.vn - Chính sách giảm thuế dự báo sẽ đem lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ nhưng đồng thời cũng có tác động lớn tới hoạt động đầu tư quốc tế trong những năm tới.