hồ sơ thiết kế

Dự án kéo dài, cầu mỏi mòn chờ… sông

Dự án kéo dài, cầu mỏi mòn chờ… sông

VTV.vn - Dự án "Hệ thống mương tiêu Đồng Miếu và chỉnh dòng sông Cầu Cát" là dự án chống sạt lở được phê duyệt từ năm 2010. Đã hơn 6 năm, cây cầu mới xây dựng vẫn đang chờ… sông.