hội nghị trung ương

Tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời

Tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời

VTV.vn - Hội nghị Trung ương 7 chủ trương phải có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng và tiến tới sẽ bỏ chế độ biên chế suốt đời.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước