honda city

Triệu hồi hơn 1.500 xe Honda City tại Việt Nam

Triệu hồi hơn 1.500 xe Honda City tại Việt Nam

VTV.vn - 1.524 xe Honda City tại Việt Nam sẽ được triệu hồi sẽ được hãng nhà sản xuất triệu hồi.