Hy Lạp vỡ nợ

Đức vẫn được lợi ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ

Đức vẫn được lợi ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ

VTV.vn - Một báo cáo vừa được đưa ra của Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz cho biết, ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ thì Đức vẫn sẽ được lợi.