Infographic

Infographic: Những điều cần biết về Telstar 18 - bóng chính thức của World Cup 2018

Infographic: Những điều cần biết về Telstar 18 - bóng chính thức của World Cup 2018

VTV.vn - Bóng đá sẽ không thể diễn ra mà thiếu đi những trái bóng. Vậy trái bóng được sử dụng ở World Cup 2018 có đặc điểm gì nổi bật?