kết quả thí nghiệm

Nuôi sống não lợn không cần cơ thể

Nuôi sống não lợn không cần cơ thể

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã nuôi sống thành công các tế bào não của lợn trong vòng 36 giờ sau khi bị tách khỏi cơ thể.