khách tham quan

Bảo tàng Dân tộc học - Điểm sáng du lịch tại Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học - Điểm sáng du lịch tại Việt Nam

VTV.vn - Trong khi nhiều bảo tàng ở Việt Nam chưa thực sự thu hút khách tham quan, thì Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong những nơi đã làm được điều này.