kiểm soát quyền lực

Phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước