ADB tiếp tục cho Việt Nam vay 176 triệu USD

Chí Sơn-Thứ năm, ngày 17/01/2013 18:04 GMT+7

Ảnh khai thác

Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) sẽ dành khoản tín dụng lên tới 176 triệu USD nhằm hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện 4 dự án quan trọng.     

Đó là các dự án: Hỗ trợ đối tác công - tư (PPP); Phát triển các đô thị dọc hành lang kinh tế thuộc Tiểu vùng Mekong mở rộng; Dự án tạo thuận lợi Thương mại: Cải thiện công tác vệ sinh kiểm dịch trong hoạt động thương mại thuộc Tiểu vùng Mekong mở rộng và dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS trong Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Đây cũng là những khoản vay cuối cùng sử dụng vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển Châu Á của ABD trong năm tài khóa 2012. Sự thành công của những dự án này sẽ là yếu tố tích cực góp phần để Chính phủ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là cơ sở để ADB xem xét quyết định mức hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước