ký họa

Hà Nội rất thơ qua nét ký họa của Urban Sketcher Hanoi

Hà Nội rất thơ qua nét ký họa của Urban Sketcher Hanoi

VTV.vn - Từng nét kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt của thủ đô Hà Nội đang được các thành viên của CLB Urban Sketcher Hanoi bảo tồn và lưu giữ qua từng nét vẽ ký họa.