Lai Châu

Bài học rút ra từ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Bài học rút ra từ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc

VTV.vn - Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài đã đưa ra bài học từ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua.