lốp xe ô tô

Chính phủ yêu cầu siết chặt trước nguy cơ phế liệu Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Chính phủ yêu cầu siết chặt trước nguy cơ phế liệu Trung Quốc tràn vào Việt Nam

VTV.vn - Chính phủ đã yêu cầu 4 Bộ, ngành khẩn trương rà soát, siết chặt hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.