lúa đông xuân

Tái diễn tình trạng bảo kê máy gặt trong ngày mùa

Tái diễn tình trạng bảo kê máy gặt trong ngày mùa

VTV.vn - Nhiều năm nay, tình trạng bảo kê, độc quyền máy gặt ở xã Quảng Bình, Quảng Xương (Thanh Hóa) đã trở thành thông lệ. Gặt ở đâu, gặt lúc nào đều do "cò" sắp xếp.