lực lượng gìn giữ hòa bình

Đại sứ Việt Nam trình Nghị định thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Đại sứ Việt Nam trình Nghị định thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Đại sứ Đặng Đình Quý đã trình Nghị định thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.