Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC

Lực lượng FARC tại Colombia giải giáp vũ khí

Lực lượng FARC tại Colombia giải giáp vũ khí

VTV.vn - Các thành viên thuộc Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã bắt đầu giải giáp vũ khí theo một thỏa thuận hòa bình lịch sử.