mộ liệt sĩ

Cựu chiến binh nỗ lực đi tìm đồng đội

Cựu chiến binh nỗ lực đi tìm đồng đội

VTV.vn - Hàng chục năm qua, cựu chiến binh Hồ Văn Kết (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã không ngại khó khăn, vất vả về các cứ điểm năm xưa để tìm đồng đội.