Myanmar

Điều kiện khắt khe với thịt lợn xuất khẩu chính ngạch

Điều kiện khắt khe với thịt lợn xuất khẩu chính ngạch

VTV.vn - Minh bạch thông tin toàn chuỗi chăn nuôi là yêu cầu đáp ứng rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt của xuất khẩu chính ngạch.