năm học mới

Nhiều hoạt động đa dạng tại Tuần lễ Sách Sơn Trà

Nhiều hoạt động đa dạng tại Tuần lễ Sách Sơn Trà

VTV.vn - Tuần lễ Sách Sơn Trà dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 24/6 tại Đà Nẵng với nhiều hoạt động đa dạng.