nano

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp

VTV.vn - Gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã cho ra đời những sản phẩm nano trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả về năng suất, chất lượng cây trồng cũng như vật nuôi.