người sử dụng

Hơn 4 tỷ người trên thế giới chưa biết Internet

Hơn 4 tỷ người trên thế giới chưa biết Internet

Một khảo sát của hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey cho thấy, hiện vẫn có khoảng 60% dân số thế giới, tương đương hơn 4 tỷ người, không biết đến mạng toàn cầu này.