ô nhiễm

Dịch vụ y tế công của Anh dính bê bối xử lý chất thải y tế

Dịch vụ y tế công của Anh dính bê bối xử lý chất thải y tế

VTV.vn - Dịch vụ y tế công của Anh vừa chấm dứt hợp đồng với công ty xử lý chất thải sau khi phát hiện hàng trăm tấn chất thải y tế từ các bệnh viện đã không được xử lý đúng cách.