ốc sên

Nông dân Thái Lan làm giàu nhờ nghề nuôi ốc sên

Nông dân Thái Lan làm giàu nhờ nghề nuôi ốc sên

VTV.vn - Nông dân Thái Lan đang tận dụng cơ hội làm giàu từ loài ốc sên khổng lồ châu Phi.