phân tích

Apple sẽ ra sao nếu thiếu iPhone?

Apple sẽ ra sao nếu thiếu iPhone?

Trong quý III tài chính, doanh số bán iPhone đã giúp cho Apple thu được mức doanh thu cao hơn kỳ vọng của công ty.