phát hiện

Nhân viên bảo tàng phát hiện bí mật giấu dưới đáy cốc hơn 70 năm

Nhân viên bảo tàng phát hiện bí mật giấu dưới đáy cốc hơn 70 năm

VTV.vn - Một chiếc cốc cũ thời Đức Quốc xã ở Auschwitz đã che giấu một bí mật trong hơn 70 năm vừa được nhân viên Bảo tàng Auschwitz phát hiện.