phí đường bộ

Rà soát các trạm BOT để giảm giá phí dịch vụ đường bộ

Rà soát các trạm BOT để giảm giá phí dịch vụ đường bộ

VTV.vn - Ngày 29/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát các trạm BOT đã quyết toán để giảm giá phí dịch vụ đường bộ.