phối hợp chặt chẽ

Tổng Bí thư tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào

Tổng Bí thư tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào và Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.