phương án phân luồng giao thông

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án phân luồng giao thông và lắp đặt trụ, quốc kỳ các quốc gia tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018.