Quận Hải Châu

Đà Nẵng với bài toán giãn dân và phát triển đô thị

Đà Nẵng với bài toán giãn dân và phát triển đô thị

VTV.vn - Sau gần 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố này đã nổi lên như một điển hình kiểu mẫu về phát triển đô thị trên cả nước.