sáng tạo

Làm thế nào để sáng tạo trong công việc?

Làm thế nào để sáng tạo trong công việc?

VTV.vn - Sáng tạo - một từ bạn thường xuyên được nghe thấy, được nhắc đến trong công việc, trong đời. Nhưng làm thế nào để sáng tạo, sáng tạo có phải là điều có thể rèn luyện?