sinh sống

Chung tay bảo vệ loài Hổ

Chung tay bảo vệ loài Hổ

Ngày quốc tế về Hổ (29/7) được tổ chức tại Việt Nam năm nay là lần thứ 4 chúng ta tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ loài vật đang bên bờ tuyệt chủng này.