sức khỏe tốt

Thỉnh thoảng nhậu nhẹt tốt hơn kiêng rượu hoàn toàn?

Thỉnh thoảng nhậu nhẹt tốt hơn kiêng rượu hoàn toàn?

Một nghiên cứu cho rằng những người uống trung bình từ một đến bốn ly rượu mỗi tuần là nhóm có nguy cơ mắc ung thư hoặc chết trẻ do bệnh tật thấp hơn so với các nhóm khác.