suy thoái kinh tế

Hàng đổi hàng - Phương thức ứng phó suy thoái kinh tế tại Argentina

Hàng đổi hàng - Phương thức ứng phó suy thoái kinh tế tại Argentina

VTV.vn - Hàng đổi hàng được xem là cách thức khá hữu ích để giúp người dân Argentina xoay sở với cuộc sống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.