tài năng trẻ

Tài năng trẻ là vốn quý của đất nước

Tài năng trẻ là vốn quý của đất nước

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định tài năng trẻ là nguồn lực, vốn quý của đất nước.