tăng lương tối thiểu

Hàn Quốc tăng lương tối thiểu trong năm 2019

Hàn Quốc tăng lương tối thiểu trong năm 2019

VTV.vn - Mỗi người lao động trung bình sẽ được trả mức lương là 8.350 Won/giờ , tăng 10,9% so với năm nay.