tập đoàn kinh tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước

VTV.vn - Làm sao để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh để Doanh nghiệp Nhà nước thực sự đứng đầu trong 3 trụ cột kinh tế của đất nước vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.