tàu thuyền

Gầm cầu thấp gây khó khăn cho tàu thuyền đi lại

Gầm cầu thấp gây khó khăn cho tàu thuyền đi lại

VTV.vn - Gầm cầu thấp (tĩnh không thấp) gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.