Tây Âu

6 tháng đầu năm, khách Tây Âu và Bắc Mỹ đến Khánh Hòa giảm

6 tháng đầu năm, khách Tây Âu và Bắc Mỹ đến Khánh Hòa giảm

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2016, lượng khách du lịch Tây Âu và Bắc Mỹ tới Khánh Hòa giảm so với cùng kỳ năm 2015.