thanh long Bình Thuận

Bình Thuận tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long chính ngạch

Bình Thuận tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long chính ngạch

VTV.vn - Hiện mới chỉ có khoảng 2-3 % sản lượng thanh long Bình Thuận xuất khẩu chính ngạch. Trong khi đó, đa phần chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc.