thành phố cần thơ

Thi trượt lớp 10 vì thiếu định hướng

Thi trượt lớp 10 vì thiếu định hướng

VTV.vn - Thiếu thông tin, đăng ký dựa vào cảm tính là tình trạng chung của hơn 12.000 học sinh và phụ huynh tại Cần Thơ