Thanh tra Chính phủ

Ký kết quy chế phối hợp Đảng ủy Khối, Thanh tra, Kiểm toán

Ký kết quy chế phối hợp Đảng ủy Khối, Thanh tra, Kiểm toán

VTV.vn - Ngày 11/10, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã ký quy chế phối hợp công tác.